พิธีมอบเข็มฝึกปฎิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4📌 วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2567

👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️ พิธีมอบเข็มฝึกปฎิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 🫶 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/12/2024 9:01:48 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง