เข้าร่วมการประชุม RISMEP ครั้งที่ 2/2567 เครือข่ายหน่วยงานที่บ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ และ Service Provider ใน จ.ขอนแก่น🗓️ 7 กุมภาพันธ์ 2567

⭐️ อ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และ

อ.ปรมินทร์ นวลอินทร์

✅ จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI

เข้าร่วมการประชุม RISMEP

ครั้งที่ 2/2567 เครือข่ายหน่วยงานที่บ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ และ Service Provider ใน จ.ขอนแก่น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ Science Park

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/8/2024 10:46:24 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง