เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เรียน 1 ปี (ทฤษฎี 6 เดือน, ปฏิบัติ 6 เดือน)❤️เวลาที่ทุกท่าน เฝ้ารอ มาแล้วนะ

🎯เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เรียน 1 ปี (ทฤษฎี 6 เดือน, ปฏิบัติ 6 เดือน)

🎯เรียนพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
คนทำงานประจำ มาเรียนได้ ✅
คนว่างงาน มาเรียนได้✅
คนสนใจเพิ่มพูน ต่อยอด ธุรกิจ มาเรียนได้✅

🌸รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาย
การศึกษานอกโรงเรียน ปวช ปวส สมัครได้

🌸นักเรียนจบใหม่ และขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถ สมัครรับทุน กสศ. (เรียนฟรี พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน 7,500 บาท ตลอดปี)

🌸เรียน 1 ปี จบมีงานทำ 💯%
🌸เรียน 1 ปี ได้ประสบการณ์ ทักษะปฎิบัติเต็มคาราเบลไปเลย
🌸เรียน 1 ปี ได้ความรู้พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ

📌ปักหมุดมาสมัครกัน ค่าสมัครเพียง 300 บาทเท่านั้น
📌ทักสอบถามได้ตลอดนะคะ 

ดูน้อยลง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง