แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 20-21แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 20-21 ประจำปีพุทธศักราช 2567
    คลิก   เพิ่มข้อมูลแบบตอบรับ   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe23iw8kmZ9_VvUBGSkrn0uSeHQCuv0jq3xG_dZM0aMxKFDEg/viewform

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/7/2024 9:07:58 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง