ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้น ป.ตรีวันที่ 3 ก.พ. 2567 📌

ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้น ป.ตรี ที่ไปเข้าร่วมฝึกงานที่ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่พึงเดินทางกลับมาจากการฝึกงาน

ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/5/2024 9:29:15 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง