ร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ที่โรงเรียน เตรียมอุดรพัฒนาการวันที่ 2 ก.พ. 67 📌

คณะบริหารธุรกิจ , คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะพยาบาลศาสตร์ และทีมงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ที่โรงเรียน เตรียมอุดรพัฒนาการ จังหวัดขอนแก่น ครับ 🙏

โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
2/2/2024 1:38:51 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง