ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 10


✨️✨️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา🥳🥳💐💐

📍หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫📚📚🎉🎉🎈🎈

ประกาศรายชื่อ📑⬇️👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫 https://drive.google.com/.../1zW2iC1eruEotSrNYccm6MGMgWw8...

📩สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่

📞: 043-246537 ต่อ 619

✨️✨️📚👩🏻‍💻📚

FB : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย https://www.facebook.com/Grad.Dip.CAS

FB : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง