ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI พาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบหอยสีทอง SIRAT4🗓 31 มกราคม 2567
✅ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI พาผู้ประกอบการ 
🐚ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบหอยสีทอง SIRAT4
รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ Food Science (งานใน Timeline รอบ 18 เดือน) เพื่อ 
✨   1. การให้คำแนะนำในการประเมินอายุการเก็บ (Shelf Life) 
✨   2. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
✨   3. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/1/2024 9:33:05 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง