ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


 

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

📌ประกาศรายชื่อ : https://drive.google.com/.../1R-Qfjiz8BvLfByHl3QU2HaE7wuo...

📍สถานที่สอบ : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 🚗🚗

https://maps.app.goo.gl/id55cDuVAMYz6zKMA?g_st=il

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.043-246536 ต่อ 619
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง