ปฐมนิเทศ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 10วันที่ 20 มกราคม 2567

ภาคเช้า

👩🏻‍💻📑การปฐมนิเทศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และติวแนวข้อสอบ ✍️🏻✍️🏻

👩🏻‍💼👨🏻‍💼 สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 10 📚📚

📍ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
1/23/2024 10:02:36 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง