พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒
สถาบันพร้อมท์ และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องวิทยา นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

 

โพสโดย chaivat
1/18/2024 2:14:53 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง