รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต💥ด่วน‼️💥📢

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ ปีการศึกษา 2567

ค่าสมัครเพียง 500 บาทเท่านั้น

ค่าเทอมต่อเทอม 60,000 บาท ตลอดหลักสูตร

⏲️รับสมัครตั้งแต่วันนี้    - 28 กุมภาพันธ์ 2567 ‼️

💻สนใจ กรอกข้อมูล ที่ลิ้งค์สมัคร

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdRbv8PN0gvb9.../viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   โทร : 043-246536-8 ต่อ 620

086-2389779, 063-9172874,082-9937240

Facebook : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

https://www.facebook.com/CASPhD.LI?mibextid=vk8aRt

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

https://www.facebook.com/itsci?mibextid=eHce3h
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง