อาจารย์ศิริพร น้อยวงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาฯ นิเทศนักศึกษาทุนบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)วันที่ 10 มกราคม 2567 อาจารย์ศิริพร น้อยวงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาฯ นิเทศนักศึกษาทุนบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ชั้นปีที่4 ฝึกปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 ร้าน

#เรียนฟรี_มีรายได้_อนาคตมั่นคง

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/16/2024 9:18:49 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง