ปฐมนิเทศ นศ.ป.โท หลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น2/66 วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 8:30-12:00 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.E.d)
ปีการศึกษา 2/2566 (รุ่นที่ 14)

และแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่ของภาควิชา. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง 

ได้รับการต้อนรับ 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ประธานคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรฯ

ได้รับฟังคำ ชี้แจงกระบวนการเรียน และปฏิทินการศึกษา พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ สู่เส้นทางผู้บริหารอย่างมีความสุข 
จากคณาจารย์สำนักบัณฑิตศึกษา 

ณ ห้องวิทยานงลักษณ์ 1205 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/9/2024 9:33:22 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง