การเสวนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พันธกิจ UBI ในมหาวิทยาลัย”13 ธันวาคม 2566
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พันธกิจ UBI ในมหาวิทยาลัย”
ในเรื่องการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการเริ่มต้น
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจาก
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยวลักษณ์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ในการประชุมผู้จัดการ​ศูนย์บ่มเพาะ UBI 9 เครือข่าย 82 สถาบัน
โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ @โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/18/2023 10:34:59 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง