ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและการบริหาร  คลิก เข้าร่วมฟังบรรยาย    ออนไลน์  
https://www.facebook.com/CASGraduateSchool/videos/1552341732244390

📣ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและการบริหาร ภายใต้สถานการณ์ วิกฤติ”

โดย✅ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ✅
ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขข

📌ในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00-12.00น.

จัดโดย👩‍💼นักศึกษาปริญญาโท ระดับบัณฑิตศึกษา

📍ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น 

ดูน้อยลง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง