ขยายเวลารับบทความ การประชุมวิชาการ ฯ CASNIC 2023🔶ขยายเวลา!!!  รับบทความ การประชุมวิชาการ ฯ CASNIC 2023

📌ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566
 

📝ลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 10 ต.ค. 2566

🖊ค่าลงทะเบียน

🧡ระดับชาติ 3,000 บาท

💚ระดับนานาชาติ 4,000 บาท

💙ผู้เข้าร่วมแบบไม่ส่งผลงาน 1,000 บาท

*สำหรับผู้ลงทะเบียนส่งผลงานนำเสนอ

https://forms.gle/9LbqhudkTu7hLVKLA

**สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยไม่นำเสนอผลงาน จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการงานประชุมวิชาการ

https://forms.gle/rFWLy168RyPZrmTH6

***สามารถ download template-fullpaper ได้ทาง Link ที่แนบมานี้ : https://drive.google.com/drive/folders/12RCi4DxXbVUic6W0GOPrk_6VV-Q-3maE?usp=sharing

***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

สำนักบัณฑิตศึกษา 043246537 ต่อ 625

กัญญาลักขณ์ 0966658482

อัญชุลี 0943694258

Email: grad@cas.ac.th Line ID: @vov3675t
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง