วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทุกท่านด้วยความยินดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทุกท่านด้วยความยินดี
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566

ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 3/2566
ณ ห้องประชุมวิทยา-นงลักษณ์ เวลา 09.30 - 12.00 น.
โดย
 ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ (อธิการบดี) 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/28/2023 10:19:48 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง