เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัครเรียน

 
 

 
     กำหนดการรับสมัคร

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-7086556, 083-1457411, 087-4922696, 084-8205834

*กติกาเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด (ถือเป็นทุนการศึกษาที่ไม่ต้องเป็นหนี้ ไม่ต้องสอบคัดเลือก และไม่ต้องใช้คืนทุน)เฉพาะผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นสาขาธุรกิจค้าปลีก) คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อ โทรด่วน !

1. สมัครศึกษาต่อฯ 087-4922696, 081-7086556, 085-7429030
2. สมัครศึกษาต่อปริญญาโท 089-8436053, 081-8122471,0819656027

3. สอบถามสิทธิทุนพัฒนาการศึกษา และกองทุนกู้ยืมฯ  089-5753762
4. สอบถามด้านวิชาการ การเทียบโอนหน่วยกิต  089-9412332

 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/casonline

LINE ID : PRCAS

 
   
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักอธิการบดี  (งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์)

ปรับปรุงระบบ 21 พ.ย.2558