วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

20173291357011.jpg

Demo 1 - Menucool Image Slider
บีจี บัณฑิตเอเชีย 11-3 ม.เกษมบัณฑิต (6-1)
ตอบ /อ่าน 15

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
ตอบ /อ่าน 106

ผลการแข่งขัน #บีจีบัณฑิตเอเซีย ชนะ #ทีมชาติไทยหญิงU19 2 ประต
ตอบ /อ่าน 31

บีจี บัณฑิตเอเชีย 11-3 ม.เกษมบัณฑิต (6-1) การแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ “The Championship Women’s Futsal 2017 นัดที่ 4 ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 60 ที่สนามเทศบาลเมืองนครสวรรค์ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเ

ตอบ /อ่าน 1138

ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย

ตอบ /อ่าน 179

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิต

ตอบ /อ่าน 378

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรี

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึ

คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุน


ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรีเพิ่ม.. / เข้าชม 119

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 3).. / เข้าชม 229

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 340

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 .. / เข้าชม 326

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 371

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" .. 1/ เข้าชม 278

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 438

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผ

คลิกดูภาพใหญ่

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่


บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560.. / เข้าชม 16

โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ" และ โครงการกรณีทำศาลจำลอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 256.. / เข้าชม 49

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU.. / เข้าชม 92

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธิการ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษวันสงกรานต์.. / เข้าชม 88

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2.. / เข้าชม 180

บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น.. / เข้าชม 167

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560.. / เข้าชม 329

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่


ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560 ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 009 / 2560 ... / เข้าชม 1384

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อค... / เข้าชม 2948

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลื... 1/ เข้าชม 3639

คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560... 1/ เข้าชม 2432

ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560... / เข้าชม 2243

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 2463

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... 1/ เข้าชม 696

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเ

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประ

คลิกดูภาพใหญ่

หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือก


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


โครงการสัมมนา... / เข้าชม 5
โครงการศึกษาดูงานในประเทศ... / เข้าชม 54
ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ... / เข้าชม 43
ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง... / เข้าชม 25
กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 27
กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 231
หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 172

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

โครงการสัมมนา

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการศึกษาดูงานในประเทศ

คลิกดูภาพใหญ่

ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเ


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

โครงการสัมมนา... / เข้าชม 5

โครงการศึกษาดูงานในประเทศ... / เข้าชม 54

ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ... / เข้าชม 43

กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 231

หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 172

กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3... / เข้าชม 315

กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ที่ลานชั้น G เซนทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น... / เข้าชม 106

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต