วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


Demo 1 - Menucool Image Sliderทีมชาติหญิงไทยรุ่น 19 ปี นำโดย"คุณแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ และ ดร
ตอบ /อ่าน 51

ขอนแก่น เอฟซี 2017...รีสตาร์ท! ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2
ตอบ /อ่าน 121

ขอแสดงความยินดีกับทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" คว้าแชมป์ฟุตบอล
ตอบ 1/อ่าน 333

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิต

ตอบ /อ่าน 148

48 ปีแพทยสภา มอบรางวัล 3 แพทย์เกียร

ตอบ 1/อ่าน 758

อธิการบดี ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์

ตอบ /อ่าน 384

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึ

คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุน

คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ


กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 3).. / เข้าชม 74

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 212

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 .. / เข้าชม 192

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 247

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" .. 1/ เข้าชม 185

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 325

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 539

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎ

คลิกดูภาพใหญ่

บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแ

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูง


โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2.. / เข้าชม 79

บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น.. / เข้าชม 81

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560.. / เข้าชม 240

ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์เทอม 2/2559.. / เข้าชม 127

โครงการ “ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ - เรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559”.. / เข้าชม 219

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมัครงานปี 2559.. / เข้าชม 203

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1.. 1/ เข้าชม 491

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 256

201711521071e.jpg คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลื

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ


คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560... 1/ เข้าชม 1089

ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560... / เข้าชม 1063

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 1626

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... 1/ เข้าชม 547

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3986

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ... 1/ เข้าชม 3954

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558... 1/ เข้าชม 766

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

รับสมัครคณาจารย์ประจำหลักสูตรม

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ

คลิกดูภาพใหญ่

พิธีประสาทปริญญาบัตรนักศึกษามห


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


รับสมัครคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต ... / เข้าชม 77
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ... / เข้าชม 50
พิธีประสาทปริญญาบัตรนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ... / เข้าชม 67
ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิิปปินส์ ... / เข้าชม 59
อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ... / เข้าชม 61
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU... / เข้าชม 55
ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ... / เข้าชม 60

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศน

คลิกดูภาพใหญ่

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตร

คลิกดูภาพใหญ่

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัต


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1/2559... / เข้าชม 90

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 85

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ... / เข้าชม 62

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 997

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 767

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... 1/ เข้าชม 2773

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558... 1/ เข้าชม 1112

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต