วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561   

ผู้เข้าชม 372 ครั้ง


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนการศึกษาปริญญาตรีCP ALL

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งหมด 41 คน


1. นางสาวมัชฒิมา ปุราถานัง #โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
2. นางสาวศิริกัลยา ปุราถานัง #โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
3. นางสาวปาริฉัตร จิ้มชัยภูมิ #โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
4. นางสาววิภาดา คำถุย #โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
5. นางสาวนวภิชญ์ คำทองทิพย์ #โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
6. นางสาวสิรินญา พรมชินวงษ์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
7. นายกรวีร์ ทองมาก #วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
8. นายรัตนพล ซ้ายสุข #โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
9. นางสาวจิราวรรณ เจ็ดชาตรี #โรงเรียนพล
10. นายอัครเดช มะตนเด #โรงเรียนพล
11. นางสาวรัตนิติญา ฉัตรประยูณ #โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
12. นางสาวสุกัญญา ทองแม้น #โรงเรียนหนองสองห้อง
13. นางสาวนฤมินทร์ ต่ายสิงห์โต #โรงเรียนอมตวิทยา
14. นางสาวกนกพร พร้อมไธสง #โรงเรียนประทาย
15. นางสาวปรียา รุ่นใหม่ #โรงเรียนประทาย
16. นางสาวจริยา ชอบช้าง #โรงเรียนประทาย
17. นางสาวปิยวรรณ มอไธสง #โรงเรียนประทาย
18. นางสาวกัญญารัตน์ นาหนองขาม #โรงเรียนประทาย
19. นายอิสระ นาบำรุง #โรงเรียนประทาย
20. นางสาวสาวิตรี นิลบ่อ #โรงเรียนประทาย
21. นางสาวยศวดี นิลบ่อ #โรงเรียนประทาย
22. นางสาวศิรนิทร เพียสังกะ #โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
23. นายธีรติ พันธ์สวัสดิ์ #โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์
24. นางสาวปริยากร ประเสริฐสังข์ #โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
25. นางสาวโสรยา พรมนอก #โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
26. นายจิรศักดิ์ มะลิดา #โรงเรียนโนนหันวิทยายน
27. นางสาวลินลดา นิจการ #โรงเรียนโนนหันวิทยายน
28. นางสาวดวงหทัย แห้วจุลลา #โรงเรียนโนนหันวิทยายน
29. นางสาวธิดารัตน์ บุญเต็ม #โรงเรียนโนนหันวิทยายน
30. นางสาวนิภาพร โทดำมา #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
31. นางสาวเนตรณภา ประดิษฐ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
32. นางสาวสุภาภรณ์ สีทองแก้ว #โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
33. นายกฤษณะ สอนพิมพ์ #โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
34. นายจักรพงษ์ พันเพียง #โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
35. นางสาวจีรกานต์ ทุยหล่อน #โรงเรียนหนองเรือวิทยา
36. นายณัฐพงษ์ เลาะไธสง #โรงเรียนนครขอนแก่น
37. นางสาวไพรินทร์ สร้างกาดนอก #โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
38. นางสาวพิมพ์รพัฒน์ เขื่อนขันธ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
39. นางสาวรสสุคนธ์ คำโค #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
40. นายปฐวี มูลกัน #โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
41. นางสาวครีตะภัทร์ ขุนทอง #โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

ปล.ผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ยังรับเพิ่มอีกนะคะ(เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ทุน) ติดต่อ 088-571-0970 อัญชลี

 


 

    ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริห

    ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้ร

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อัญชลี สุวรรณมาโจ  
วันที่โพส 2/23/2018 11:18:58 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ anchalee@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 372  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต