วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอนแก่น-เปิดหลักสูตร นักจัดการสุขภาพ หนึ่งเดียวในประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น   

ผู้เข้าชม 374 ครั้ง


ขอนแก่น-เปิดหลักสูตร นักจัดการสุขภาพ หนึ่งเดียวในประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ รองรับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย
 

ที่ห้องประชุม รพ.ราชพฤกษ์ขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ได้บันทึกลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ โดยมี นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ลงนามครั้งนี้ เป็นการร่วมมือเพื่อเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านนักวิชาการสุขภาพแห่งแรกในประเทศไทย
 

 

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพ ทั้งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพ นักจัดการสุขภาพ และนักสารสนเทศสุขภาพ ในการป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขผู้ที่จบหลักสูตรการบริบาล ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความประสงค์ต่อยอดทางความรู้ และที่สำคัญเพื่อร่วมส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม โดยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเต็มรูปแบบแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่นและมีประสบการณ์กว่า 25 ปี หลักสูตรนี้เปิดเป็นปีแรก รับสมัครนักศึกษาเพียง60 คน เท่านั้น
 

ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ระบุว่า การตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพของประเทศขณะนี้ยังมีความขาดแคนนักจัดการด้านสุขภาพซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอีกคนหนึ่งในระบบสุขภาพที่จะช่วยให้กระบวนการดูแลในเรื่องสุขภาพทุกๆด้าน สามารถทำได้ดี ซึ่งการผลิตบุคลากรสายนี้ก็ถือว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการศึกษาสายนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาธารณสุขเท่านั้นที่จะมาเรียนได้ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจทางด้านสุขภาพเข้ามาศึกษาได้ซึ่งถือเป็นข้อดีมาก หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเติบโตทางด้านสายสุขภาพก็สามารถเข้ามาสู่หลักสูตรนี้ได้ โดยหลักสูตรนี้ทำให้ผู้ที่เรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพส่วนต้นก็ได้ประกอบอาชีพในโรงพยาบาลหรือองค์กรต่างๆได้เพราะถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนเรื่องการดูแลสุขภาพของทุกด้าน

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน



¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è



¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ขอเชิญศิษย์เก่าบัณฑิตเอเซีย สมัครเข้ารับ

    พิธีมอบ “ทุนพัฒนาการศึกษา “ ปีการศึกษา 2

    ท่านธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐม

    นิทรรศการการศึกษา ของสำนักงานจัดหางานจัง

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สายัณห์ ผา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 6/29/2020 10:37:43 AM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 374  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
   



 

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต