วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน   

ผู้เข้าชม 227 ครั้ง


การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน นักศึกษาโรงเรียนกระแสการบริบาล. โดยทีมวิทยากร จากคณะพยาบาลศาสตร์. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม. ชนะวงศ์. ผศ.เสาวลักษณ. ์แย้มตรี. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์. รองอธิการบดี. และทีมวิทยากรทุกท่านคะ. ที่ให้โอกาสนักศึกษาบริบาลได้เพิ่มทักษะ. ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อม ในการรับใช้สังคมต่อไปคะ.¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภา

    พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลก

    เข้าร่วมฝึกงานกับ บ.ฟูจิคูระ #สมัครได้แล

    จบ ป.ตรี แล้วอยากต่อยอดทางด้าน

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 6/17/2020 9:04:25 AM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 227  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต