วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2562   

ผู้เข้าชม 204 ครั้ง


ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาที่ต้องชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

เนื่องด้วยในขณะนี้มีนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของท่านยังค้างชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562

เป็นบางส่วนเพื่อให้นักศึกษาได้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่  2/2562 ซึ่งจะทำการสอบในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่  1 มีนาคม 2563   จึงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งให้นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของท่านทราบและติดต่องานการเงินภายในก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรักษาสิทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ทั้งนี้งานการเงินได้แจ้งนักศึกษาผ่านช่องทางอื่นด้วยแล้ว เช่น ติดบอร์ด เว็บไซต์  (ปล.เพื่อให้เกิดความสะดวกกับนักศึกษาหากนักศึกษามีความจำเป็นจะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ติดต่องานการเงินไม่เกิน วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563   เท่านั้นไม่ควรติดต่อผ่อนผันในวันสอบ)

 

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 2/2562 เท่านั้น

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

 

                        ขอแสดงความนับถือ

                     นางสาวสุกัญญา ตางจงราช

 


 

    ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห

    ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานพิ

    สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “ครูมั่นใจ นักเรีย

    ขอนแก่น-เปิดหลักสูตร นักจัดการสุขภาพ หนึ

    การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย งานการเงิน  
วันที่โพส 1/29/2020 9:47:08 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 204  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต