วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย   

ผู้เข้าชม 167 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 ทั้ง ในส่วนภูมิภาคให้กลุ่มเด็กและเยาวชน เข้ายื่นลงทะเบียน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สำหรับในกรุงเทพมหานครส่งที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th

 

http://www.dcy.go.th/webnew/main/index.php

 


 

    กิจกรรม4วัน 1,000 โล CAS VIRTUAL RUNระหว

    โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางอาชีพสู

    วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศ

    การอบรมหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภา

    18 ก.พ.63) ดร.กษม ชนะวงศ์ #อธิการบดีวิทย

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย นาย ภานุพันธ์ แคว้นเขาเม็ง  
วันที่โพส 11/6/2019 11:01:20 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 167  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต