วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  บรรยายพิเศษให้แพทย์ พยาบาล โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์   

ผู้เข้าชม 308 ครั้ง


18 ก.ค. 62 โรงพยาบาลราชพฤกษ์-ขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ในหัวข้อเรื่องภาวะผู้นำกับการเป็นแพทย์ โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ cr.ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    โรงเรียนกระแสพัฒนาเยี่ยมวิทยาลัยบัณฑิตเอ

    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะ

    16 มกราคม 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย ท่านรอง

    คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตัด

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 7/20/2019 4:15:03 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 308  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต