วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  กำหนดการโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน   

ผู้เข้าชม 1316 ครั้ง


   
 
กำหนดการโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน 
หลักสูตร  : Easy ecommerce startup: เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมวิทยานงค์ลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รายละเอียดหลักสูตร กระบวนการอบรมทักษะประกอบอาชีพเบื้องต้น ประกอบด้วย
1. การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
2. การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น 
3. การให้คำปรึกษาแนะนำและการติดตามผลในการประกอบอาชีพ
4. การสนับสนุนการลงทุนในการประกอบอาชีพโดยการเชื่อมโยงกับแหล่งทุนต่าง ๆ
 
 
 
 

ขอขอบคุณขอข้อมูลจาก

ภาพถ่ายจาก น้องจ็อป และ

นางสาวนงค์นุช  ไพบูลย์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0933232338
นางสาวนงค์นุช  ไพบูลย์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0933232338
 
 
5. สนับสนุนในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นกำหนดการโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
หลักสูตร : Easy ecommerce startup: เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562
ณ โรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทขอนแก่น
รายละเอียดหลักสูตร กระบวนการอบรมทักษะประกอบอาชีพเบื้องต้น ประกอบด้วย
1. การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
2. การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น
3. การให้คำปรึกษาแนะนำและการติดตามผลในการประกอบอาชีพ
4. การสนับสนุนการลงทุนในการประกอบอาชีพโดยการเชื่อมโยงกับแหล่งทุนต่าง ๆ
5. สนับสนุนในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น   กำหนดการโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน 
หลักสูตร  : Easy ecommerce startup: เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562
ณ โรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทขอนแก่น
รายละเอียดหลักสูตร กระบวนการอบรมทักษะประกอบอาชีพเบื้องต้น ประกอบด้วย
1. การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
2. การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น 
3. การให้คำปรึกษาแนะนำและการติดตามผลในการประกอบอาชีพ
4. การสนับสนุนการลงทุนในการประกอบอาชีพโดยการเชื่อมโยงกับแหล่งทุนต่าง ๆ
5. สนับสนุนในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è   

รายละเอียดทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

 


 

    ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563

    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิ

    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบอุปกรณ์​ทา

    สมัครและขึ้นทะเบียน #รับสิทธิ์ทุนพัฒนากา

    จบ ปวส. ต่อปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ #เรี

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 3/5/2019 10:23:39 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 1316  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต