วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนสอบชิงทุนฯการศึกษาประจำปี 2562   

ผู้เข้าชม 1371 ครั้ง


รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา(CP ALL) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

สอบสัมภาษณ์ รอบแรก  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

 

1. นางสาวธนัชชา รัฐบำรุง #วิทยาลัยเทคโนฯพลพณิชยการ

 

2. นางสาวเกศนี สวรรค์งาม #โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

 

3. นางสาวสุนิตา พันธุ์ศรี #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

 

4. นางสาวพนัดดา ภูพันนา #วิทยาลัยเทคโนฯพลพณิชยการ

 

5. นายพุฒิพงษ์ ทิบภูนอก #วิทยาลัยเทคโนฯพลพณิชยการ

 

6. นางสาวพลอย นุ่มสุวรรณ #วิทยาลัยเทคโนฯพลพณิชยการ

 

7. นางสาวเมษา รัตพลที #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 

8. นางสาวแพรวพิลาด พิลาเคน #วิทยาลัยเทคโนฯพลพณิชยการ

 

9. นางสาวมาริษา ยาตาล #วิทยาลัยเทคโนฯพลพณิชยการ

 

10. นางสาวศุภลักษณ์ มุงคุณโคตร #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 

11. นางสาวสุรินทา ชาญชำนิ #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 

12. นางสาวเกวลิน ชาวเหนือ #โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

 

13. นางสาวอักราภรณ์ ไชยนาค #โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

 

14. นางสาวอารยา ลากวัดไทย #โรงเรียนนครขอนแก่น

 

15. นางสาวดารารัตน์ ขวัญพรม #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

16. นางสาวจรินญา เพ้าหอม #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

17. นายราชวัลลภ นันคำ #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

18. นางสาวอนิตา จำปามูล #โรงเรียนขามแก่นนคร

 

19. นางสาวพรสินี ละครชัย #โรงเรียนขามแก่นนคร

 

20. นางสาวภัทราพร โสดาพรม #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

21. นางสาววารีนา โสภากุล #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 

22. นายธรรมนูญ แสนสะอาด #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 

23. นางสาวเมษา กระจ่างวงศ์ #โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 

24. นางสาวจิรายุ กฤตเวทิน #โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

 

25. นางสาวนัทริกา โพธิ์ศรี #โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

 

26. นางสาวนรมน คำษาวงษ์ #โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 

27. นายจิรศักดิ์ หินคล้าย #โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

 

28. นางสาวศิริยาพร อำชัยภูมิ #โรงเรียนหนองเรือวิทยายน

 

29. นางสาวฉรัญดา ผลไธสง #โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

 

30. นางสาวจินตนา แก้วโสม #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

31. นางสาวเจนจิรา นามนู #โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา

 

32. นางสาวธนาพร สุระขันตี #โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

 

33. นางสาวเกศแก้ว สำราญพิทักษ์ #โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

 

34. นางสาววิภาพรรณ พลเกิ้น #โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 

35. นางสาววารุณี ลิ้มชัยภูมิ #โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 

36. นางสาวตรีรนันทร์ นารี #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

37. นางสาวนภัสวรรณ บุญจง #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

38. นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญเพ็ง #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

39. นายธีระพงษ์ เครือมา #โรงเรียนฝางวิทยายน

 

40. นายสุทธิราช หาเสโน #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)

 

41. นางสาวสุมินตรา สิงห์หา #โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

 

42. นางสาวชัชฎาภรณ์ พิไชย #โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

 

43. นายอินธวัช เอกวงษ์ #โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

 

44. นายพิชากรณ์ เสระ #โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

 

45. นางสาวปวีญนุช เค้าบ่อ #โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

 

46. นางสาวอินทิรา โคตรมุงคุณ #โรงเรียนจระเข้วิทยายน

 


 

    ท่านอธิการบดี(ดร.กษม ชนะวงศ์)ทำพิธีขอขมา

    ขอชื่นชมนักฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

    โรงทาน "อิ่มฟรี อิ่มจริง อิ่มใจ" จากคุณ&

    การสัมภาษณ์นักศึกษา '' ทุน ความสามารถทาง

    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วม ทำบุญโรงทาน โร

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อัญชลี สุวรรณมาโจ  
วันที่โพส 11/17/2018 11:00:54 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ anchalee@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 1371  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต