วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ดร_สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   

ผู้เข้าชม 865 ครั้ง


#ดร_สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับเกียรติให้เป็น #วิทยากร การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ไร่ขิงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ.นครปฐม ในวันที่ 12-16 พ.ย 61¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62

    ขอเชิญ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง"กฎหม

    ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด ห

    ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 11/16/2018 4:21:01 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 865  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต