วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   

ผู้เข้าชม 1162 ครั้ง


ประกาศผลการสอบประมวลความรู้  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

           ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ ของระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561  ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ เวลา 09.00-11.00 น.และ เวลา 11.00-13.00 น. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยมีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3ท่าน  ได้แก่

           คณะกรรมการสอบประมวลความรู้

               1.รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย                            ประธานกรรมการ

               2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์                 กรรมการ

               3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร                                                   กรรมการ        

          โดยมีนักศึกษาเข้าสอบ จำนวน 11 คน  (ดังเอกสารที่แนบมานี้)¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è   

ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

    กำหนดการและพิธีประสาทปริญญาบัตร2563

    แข้งสาวบีจี-บัณฑิตเอเชีย ตัวแทนจากประเทศ

    โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการ

     มหาวิทยาลัยในไทยเร่งปรับตัวรองรับนกศึกษ

    KELME 2019 FISU UNIVERSITY WORLD CUP-FOO

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 11/14/2018 2:28:36 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ grad@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 1162  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต