วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2562   

ผู้เข้าชม 244 ครั้ง


รอบที่ 1 วันที่ 1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2561

รอบที่ 2 วันที่ 1 ม.ค. - 20 ม.ค. 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

1.สำเนาใบสำคัญ ( สด.9 )             2 ฉบับ

2.สำเนาหมายเรียก ( สด.35 )         2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน                     2 ฉบับ

4.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับและสำเนา 1 ฉบับ) ขอได้ที่สำนักทะเบียน

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,สกุล(ถ้ามี)     2ฉบับ

6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน      2 ฉบับ

7.รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว            2 รูป¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2561

    ปฏิทินการศึกษา2562

    งานประชุมวิชาการ PIM 9th National and 2n

    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร

    รับสมัคร คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย นาย ภานุพันธ์ แคว้นเขาเม็ง  
วันที่โพส 10/26/2018 3:13:51 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 244  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต