วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   

ผู้เข้าชม 964 ครั้ง


โครงการประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา

 

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเ

    โครงการเติมบุญผู้ป่วยและญาติมิตร

    พิธีส่งตัวนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย สุทธิดา แสนเยีย  
วันที่โพส 8/22/2018 4:20:18 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 964  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต