วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018) ได้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561   

ผู้เข้าชม 1191 ครั้ง


เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561
The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)

เรียน คณาจารย์/นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา/ผู้ที่สนใจ

ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) เรื่อง " Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform" ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 
ละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน ได้ที่ Website : http://www.grad.cas.ac.th โทรศัพท์ 043-246536 - 8 ต่อ 403 หรือ 097-303838 โทรสาร 043-246539 ได้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางอาชีพสู

    วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศ

    การอบรมหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภา

    18 ก.พ.63) ดร.กษม ชนะวงศ์ #อธิการบดีวิทย

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 8/16/2018 4:26:52 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ grad@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 1191  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต