วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561   

ผู้เข้าชม 227 ครั้ง


การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561

 

คลิกที่ลิงค์นี้ค่ะ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

http://www.grad.cas.ac.th/

 

ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561  The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)   เรื่อง " Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform" ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561  เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ  และแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและทรัพยากรมนุษย์ขอมวลมนุษยชาติต่อไป

          ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน และหน่วยงานของท่าน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมรับฟังบรรยาย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018) ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน ได้ที่ Website : http://www.grad.cas.ac.th โทรศัพท์  043-246536 - 8  ต่อ  403  หรือ 097-303838  โทรสาร  043-246539  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริห

    ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้ร

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 6/28/2018 5:08:46 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ grad@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 227  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต