วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3   

ผู้เข้าชม 1796 ครั้ง


 " ประกาศที่ 013/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2561  โดยการรับตรงรอบที่ 3   โดย ให้มารายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และชำระค่าลงทะเบียนเรียน   ในวันจันทร์ที่  9 กรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 521 อาคารแพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ (อาคาร5) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ชั้น 2  

หากเกินกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ "

            

หมายเหตุ :  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามประกาศ  

                   2.  กรณีมีผู้สละสิทธิ์   วิทยาลัยฯจะแจ้งผู้ที่ได้อันดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับ

 


 

    ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเ

    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิ

    ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครง

    เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกสาขาพยาบาลรอบที่

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย น.ส.นิภาพรรณ บุตรพรม  
วันที่โพส 6/25/2018 2:49:49 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 1796  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต