วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2561   

ผู้เข้าชม 5060 ครั้ง


ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2561

1. ให้ผู้มีสิทธิอันดับ 1 – 120 นำบัตรประชาชน เพื่อมาแสดงตนในการรายงานตัว –  มอบตัว                       

ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2561และให้นำเงินมาชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561เวลา 09.00– 12.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร

 

2. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อผู้ติดสำรองตามลำดับต่อไป¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è   

 


 

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62

    ขอเชิญ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง"กฎหม

    ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด ห

    ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
วันที่โพส 6/24/2018 8:40:22 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ grad@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 5060  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต