วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561   

ผู้เข้าชม 3488 ครั้ง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

ปีการศึกษา 2561

•ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตนดังนี้

1. ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยทางราชการเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้

2. การแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษให้แต่งกายสุภาพใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกเนคไทสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำและใส่สูท สำหรับสุภาพสตรีให้แต่งกายสุภาพใส่สูท สวมกระโปรงและสวมรองเท้าคัท ชูสีดำ **(ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์และสวมรองเท้าแตะ)

3. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ภาคเช้ากลุ่ม 1 รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.20 น. และ ภาคเช้ากลุ่ม 1 รอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.20 น. และ ภาคบ่าย กลุ่ม 2 ตั้งแต่เวลา 12.20 น. – 12.40 น.

4. หากผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ไม่มาสอบในวันสอบสัมภาษณ์ ให้ถือว่าสละสิทธ์

5. ขอให้ทุกท่านจำลำดับและห้องสอบสัมภาษณ์ของตนเพื่อง่ายต่อการลงทะเบียนและการเข้าสอบ (เว็บไซต์ www.cas.ac.th / Facebook.บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)

 

•ชี้แจงเรื่องการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
•สถานที่สอบสัมภาษณ์   :  อาคาร 5 ตึกแพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ (ตึกพยาบาล) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
•ลงทะเบียน  :  ห้อง 541  ชั้น 4  (หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้นั่งรอที่ห้อง 541 เพื่อรอการสัมภาษณ์ จะมีผู้นำท่านลงไปห้องสัมภาษณ์ ครั้งละ 3 คน )
•ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 – 10.30 น.  (ลงทะเบียน เวลา 8.00 – 8.20 น.)
–ห้องสอบที่ 1  :  ลำดับที่  1 – 20
–ห้องสอบที่ 2  :  ลำดับที่  21 – 40
–ห้องสอบที่ 3  :  ลำดับที่  41 – 60
–ห้องสอบที่ 4  :  ลำดับที่  61 – 80  
•ช่วงที่ 1 เวลา 10.30 – 12.30 น.  (ลงทะเบียน เวลา 10.00 – 10.20 น.)
–ห้องสอบที่ 1  :  ลำดับที่  81 – 102
–ห้องสอบที่ 2  :  ลำดับที่  103 – 125
–ห้องสอบที่ 3  :  ลำดับที่  126 – 147
–ห้องสอบที่ 4  :  ลำดับที่  148 – 166  
•ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 15.00 น. (ลงทะเบียน เวลา 12.20 – 12.40 น.)
–ห้องสอบที่ 1  :  ลำดับที่  1 – 25
–ห้องสอบที่ 2  :  ลำดับที่  26 – 50
–ห้องสอบที่ 3  :  ลำดับที่  51 – 75
–ห้องสอบที่ 4  :  ลำดับที่  76 – 99  


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è   

 


 

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62

    ขอเชิญ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง"กฎหม

    ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด ห

    ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภา

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
วันที่โพส 6/20/2018 3:45:09 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ grad@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 3488  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต