วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการ "ธารน้ำใจสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"   

ผู้เข้าชม 151 ครั้ง


โครงการธารน้ำใจสานสัมพันธ์นิติศาสตร์

 
วันดำเนินโครงการ :  วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 08.30-14.00 น.
 
ทำโรงทาน ณ หน้าตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 
 ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริห

    ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้ร

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย นางสาวสุทธิดา แสนเยีย  
วันที่โพส 12/12/2017 11:06:13 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ suthida@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 151  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต