วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ Chuang Yuan Christian University,Taiwan   

ผู้เข้าชม 469 ครั้ง


ขอบพระคุณท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ที่บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 #โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน Digital Exchange Program ระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ Chuang Yuan Christian University,Taiwan.
ดีใจที่มีโอกาสได้ฟังทัศนะท่านอธิการบดี ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
อ.สิรินาถ งามประเสริฐ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริห

    ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้ร

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 8/16/2017 4:32:52 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 469  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต