วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  รายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   

ผู้เข้าชม 629 ครั้ง


*หมายเหตุ : ผู้ที่สามารถมาปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 สามารถนำเอกสารมาส่งในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ได้ แต่หากผู้ที่ไม่สามารถมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ให้นำมาส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นำมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์เท่านั้น

- ในกรณีใบอนุญาติสอนตัวจริงมาแล้ว ให้สำเนาและให้ผู้อำนวยการหรือผู้รักษาการแทนเซ็นต์รับรองจริง พร้อมประทับตราหน่วยงานจริง
- ในกรณีที่ใบอนุญาติสอนตัวจริงยังไม่ได้ ให้เข้าไปเช็ครายชื่อในเว็บไซต์ของคุรุสภา ตรวจสอบรายชื่อว่ามีรายชื่อขึ้นในระบบหรือไม่ ถ้ามี ให้ปริ้นชื่อในระบบและให้ผู้อำนวยการหรือผู้รักษาการแทนเซ็นต์รับรองจริง พร้อมประทับตราหน่ว่ยงานจริง

 

รายชื่อตามลิงค์ในเพจข้างล่างคะ 

 

FB :: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005333478463&lst=100005333478463%3A100005333478463%3A1499435158

หรือ :: https://www.facebook.com/CASGraduateSchool/

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศ

    " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาล

    ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่ว

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 7/7/2017 8:53:54 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 629  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต