วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   

ผู้เข้าชม 210 ครั้ง


รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผศ.ดร.อาทิตย์ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ดร.กุหลาบ ปุริสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.วรวิทย์ ตัณฑนะเทวินทร์ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพชีครู
ดร.ศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพชีครู
ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพชีครู
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพชีครู
 
เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง..เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการให้บริการทางวิชาการ..เป็นพี่เลี้ยงด้านต่างๆได้แก่การวิจัย การพัฒนาการเรียนรู่และการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è     

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศ

    " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาล

    ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่ว

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 5/15/2017 2:03:35 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 210  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต