วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2559   

ผู้เข้าชม 390 ครั้ง


รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2559

400 191  กิจกรรมเสริมสมรรถภาพทางกาย

203 415  จริยธรรมทางการจัดการ

203 417  การจัดการการเงินส่วนบุคคล

203 427  ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ

205 201  การบัญชีชั้นกลาง 1

209 311  การพัฒนานักกีฬา

209 312  การท่องเที่ยวทางการศึกษา

302 433  กฎหมายแรงงาน

302 437  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

302 435  กฎหมายภาษีอากร

302 443  กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

502 210  การสอนและการให้คำปรึกษา

503 101  การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

503 102  การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

503 210  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

503 214  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

503 418  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

503 220  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1

503 322  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2

503 324  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

703 305  สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

703 349  การฝึกงานภาคอุตสากรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
อ.แสงโสม อมรรัตนพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

 

 ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    12 ปี กับการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอ

    ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้ดค

    ประกวดแข่งขันละครเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน"

    ขยายเวลารับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเพิ่ม ป

    เกาะติดสถานีอวกาศจีนตก

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 5/11/2017 3:55:05 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 390  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต