วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3   

ผู้เข้าชม 677 ครั้ง


กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3

คุณสมบัติ 
นศ. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน มีสำเนาสมุุดประจำตัวครูที่ยังไม่จำหน่ายออก หรือสัญญาจ้าง และมีหนังสือผ่อนผันก่อนวันมาสมัคร และต้องไม่หมดอายุ ถ้าหมดต้องต่อให้เป็นปัจจุบัน


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    12 ปี กับการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอ

    ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้ดค

    ประกวดแข่งขันละครเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน"

    ขยายเวลารับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเพิ่ม ป

    เกาะติดสถานีอวกาศจีนตก

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 5/5/2017 9:44:11 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 677  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต