วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ" และ โครงการกรณีทำศาลจำลอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560   

ผู้เข้าชม 678 ครั้ง


คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้จัดโครงการ

 

"มุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ และ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : กรณีทำศาลจำลอง"

 

ประจำปีการศึกษา 2559 

 

จัดทำโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5ุ6 แบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คดีแพ่ง

 

และ กลุ่มที่ 2 คดีอาญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ และ อาจารย์อมฤต วะสมบัติ เป็นคณะกรรมการวิพากษ์ของโครงการดังกล่าว

 

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ ห้อง Moot caurt วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด

 

ขอนแก่น¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ขอเชิญการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์

    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต

    บัณฑิตสามารถ รับชุดครุยได้ที่ สำนักกิจกา

    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักกฏหมาย

    ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/2561

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ภัทราวดี คลังสิน  
วันที่โพส 5/1/2017 10:02:06 AM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ pattrawadee@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 678  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต