วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น   

ผู้เข้าชม 312 ครั้ง


28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 13 โรงเรียนเครือข่าย ในหัวข้อ Summit Workshop for a quality educational development projects by Higher Education Institution : CAS

และขอขอบคุณท่าน ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.เขต 25 และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจาก สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์, โรงเรียนบ้านม่วงหวาน, โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม, โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, โรงเรียนมัญจาศึกษา, โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา, โรงเรียนขามแก่นนคร, โรงเรียนพล, โรงเรียนบ้านบ่อแก, โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู, โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง, โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์, โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก
JenJira Kanlayarat
จ๊อบถ่ายภาพ

 ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร.กุหล

    ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ อ.วชิรา จันทร์คายโ

    การสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ

    การประเมิน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 15

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 4/10/2017 4:18:04 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 312  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต