วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  รับสมัครคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต   

ผู้เข้าชม 176 ครั้ง


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต ดังนี้¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลี

    รวมประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

    ร่วมประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้น

    ระดับปริญญาโท ดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้

    ประกาศจากงานการเงิน

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 3/3/2017 3:29:13 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 176  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต