วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิิปปินส์   

ผู้เข้าชม 408 ครั้ง


ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน นำเสนอผลงานทางวิชาการ และการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิิปปินส์ ของตัวแทนนักศึกษาสองปริญญาบัตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 ณ วันที่ 14 - 19 ธันวาคม 2559¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศ

    " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาล

    ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่ว

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย casgradteam  
วันที่โพส 2/21/2017 1:49:37 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 408  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต