วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประชุมสัมมนา ความพร้อมก่อนเป็นมหาวิทยาลัย   

ผู้เข้าชม 352 ครั้ง


ทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก ดร.ชวลิต หมื่นนุช  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ) ที่มีบทบาทในการพิจารณากฏระเบียบต่างๆของสถาบันอุดมศึกษา จะมาบรรยาย "ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล" ให้กับคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

 
โดยจะมีการประชุมสัมมนาในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30-15.30 น. ณ ห้องพงษ์ศักดิ์ วิทยากร 
 
จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านทั้งอาจารย์และบุคลากรเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร.กุหล

    ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ อ.วชิรา จันทร์คายโ

    การสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ

    การประเมิน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 15

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย phoomsak  
วันที่โพส 2/9/2017 11:44:42 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 352  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต