วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560   

ผู้เข้าชม 2718 ครั้ง


คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 30เมษายน 2560 โดย มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. รับสมัคร ที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่

   1.1 คุณนิภาพรรณ์ บุตรพรม ทุกวันยกเว้นวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 088-141-4357

    1.2 คุณไพลิน ภาระก้านตรง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 083-337-2456 ***พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น***

2. รับสมัครออนไลน์

3. คุณสมบัติตามคู่มือสอบคัดเลือกพยาบาลศาสตร์ (เกณฑ์สำคัญ เรียนสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

4. ค่าสมัครสอบ 900 บาท สมัครที่วิทยาลัยชำระเงินที่ การเงิน และ ออนไลน์ print ใบสมัคร และ โอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพานิชย์สาขาสี่แยกมะลิวัลย์ เลขที่ 729-214-18-00

5. การสมัครออนไลน์ ส่งเอกสารหลักฐาน มาที่

คุณนิภาพรรณ์ บุตรพรม

คณะพยาบาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

(วงเล็บมุมซองว่า สมัครสอบพยาบาล2560)

6. หากมีท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ​

      6.1 ​อ.จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์ ​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา​ เบอร์โทรศัพท์ 095-654-1313

      6.2 ​อ.พรพิศ เมืองเก่า​ หัวหน้างานหลักสูตรและการจัดการศึกษา​ เบอร์โทรศัพท์ ​089-572-7016¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è
ประชาสัมพันธ์¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è     

กำหนดการสอบคัดเลือก

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศ

    " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาล

    ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่ว

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล  
วันที่โพส 1/15/2017 9:00:07 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ thidaratana@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 2718  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต