วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2   

ผู้เข้าชม 3159 ครั้ง


ประกาศรับสมัคร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต รุ่นที่ 2)

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è
วันรับสมัคร¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è     

เอกสารประกอบการรบสมัคร

 


 

    งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร.กุหล

    ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ อ.วชิรา จันทร์คายโ

    การสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ

    การประเมิน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 15

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 7/10/2016 5:45:06 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 3159  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต